Engineering Aspects of Geologic CO2 Storage

کتاب “Engineering Aspects of Geologic CO2 Storage: Synergy between Enhanced Oil Recovery and Storage” این کتاب به بررسی میزان توانایی و پتانسیل تزریق CO2 فوق بحرانی در مخازن خالی نفت و گاز به منظور به حداکثر رساندن هر دو بازیابی هیدروکربن و ظرفیت ذخیره سازی CO2 تزریقی می پردازد. نویسنده این عنوان توضیح مفصلی از … ادامه خواندن Engineering Aspects of Geologic CO2 Storage

۷,۰۰۰ تومان – ۷,۰۰۰ تومان