کتاب”Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production”

کتاب”Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production” کتاب”Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production” برای مهندسین و متخصصان مرتبط در صنایع تولید نفت و گاز در نظر گرفته شده است. این کتاب برای کارکنان با سابقه و دانش محدود در شیمی، متالورژی و خوردگی در نظر گرفته شده است و درک … ادامه خواندن کتاب”Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production”

۱۰,۰۰۰ تومان – ۱۰,۰۰۰ تومان