کتاب”Essentials of Coating, Painting, and Linings for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries”

کتاب” Essentials of Coating, Painting, and Linings for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries” کتاب” Essentials of Coating, Painting, and Linings for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries” اولین راهنما در نوع خود است که به طور مستقیم اطلاعات لازم جهت جلوگیری و کنترل خوردگی اجزای موجود در دکل‌های فراساحلی ، خطوط لوله زیرزمینی و … ادامه خواندن کتاب”Essentials of Coating, Painting, and Linings for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries”

۸,۰۰۰ تومان – ۸,۰۰۰ تومان