کتاب”Energy and Civilization: A History”

کتاب”Energy and Civilization: A History” انرژی Energy تنها ارز جهانی است و برای انجام هر کاری نیاز است. تبدیل انرژی روی زمین از تکتونیک صفحه ای تا اثرات فرسایش تجمعی قطرات باران متغیر است. زندگی روی زمین به تبدیل فتوسنتزی انرژی خورشیدی به زیست توده گیاهی بستگی دارد. انسانها برای بقای زندگی متمدن خود باید … ادامه خواندن کتاب”Energy and Civilization: A History”

۳,۰۰۰ تومان – ۳,۰۰۰ تومان