کتاب “Process Safety for Undergraduates and Engineers”

کتاب “Introduction to Process Safety for Undergraduates and Engineers” کتاب Introduction to Process Safety for Undergraduates and Engineers، راهنمایی هایی را برای مهندسان شیمی، دانشجویان و مهندسان تازه فارغ التحصیل در مورد نقش ایمنی فرایند در تاسیسات فرایندی ارائه می دهد. از جمله ویژگی‌ها و قابلیت‌های این کتاب می‌توان موارد زیر را ذکر نمود: دانشجو … ادامه خواندن کتاب “Process Safety for Undergraduates and Engineers”

۸,۰۰۰ تومان – ۸,۰۰۰ تومان