کتاب “Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design”

کتاب “مکانیک سنگ های نفتی: عملیات حفاری و طراحی چاه Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design “ کتاب “مکانیک سنگ های نفتی: عملیات حفاری و طراحی چاه Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design “ اصول مکانیک جامدات و مکانیک سنگ های نفتی و کاربرد آنها در عملیات حفاری مربوط به نفت … ادامه خواندن کتاب “Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design”

۸,۰۰۰ تومان – ۸,۰۰۰ تومان