کتاب “Peeking at Peak Oil”

کتاب “Peeking at Peak Oil” در کتاب “ Peeking at Peak Oil یا زیر نظر داشتن پیک نفت” پروفسور كل الكلت (Kjell Aleklett) ، رئیس ASPO International و رئیس گروه تحقیقاتی پیشرو در جهان در زمینه پیک نفت ، سفر یك دهه گذشته پیك نفت را از نظریه‌های جانبی و حواشی افراطی تا واقعیت پذیرفته … ادامه خواندن کتاب “Peeking at Peak Oil”

۰ تومان