کتاب “Lost Circulation and Wellbore Strengthening”

کتاب “Lost Circulation and Wellbore Strengthening” کتاب Lost Circulation and Wellbore Strengthening با تمرکز بر مکانیسم‌های اساسی هرزروی گل و تقویت چاه ،  به ارائه یک بررسی جامع ، در عین حال مختصر ، از مطالعات بنیادی پیرامون هرزروی گل و تقویت چاه در صنعت نفت و گاز و همچنین بحث مفصلی در رابطه با … ادامه خواندن کتاب “Lost Circulation and Wellbore Strengthening”

۳,۵۰۰ تومان – ۳,۵۰۰ تومان