کتاب “Handbook of Materials Failure Analysis”

کتاب “Handbook of Materials Failure Analysis: With Case Studies from the Oil and Gas Industry” کتاب “Handbook of Materials Failure Analysis: With Case Studies from the Oil and Gas Industry” درکی جدید و به روز شده در مورد علت شکست و فیل شدن مواد در موقعیت های خاص ، یک عنصر اساسی درحال توسعه و … ادامه خواندن کتاب “Handbook of Materials Failure Analysis”

۹,۵۰۰ تومان – ۹,۵۰۰ تومان