کتاب “Gas and Oil Reliability Engineering, 2nd Edition”

کتاب “Gas and Oil Reliability Engineering: Modeling and Analysis, 2nd Edition” کتاب “Gas and Oil Reliability Engineering: Modeling and Analysis”ویرایش دوم، جدیدترین تاکتیک ها و فرآیند‌ها را که می تواند در بازارهای نفت و گاز برای بهبود دانش قابل اطمینان و کاهش هزینه ها برای رقابتی ماندن ، به ویژه در زمانی که قیمت نفت … ادامه خواندن کتاب “Gas and Oil Reliability Engineering, 2nd Edition”

۶,۰۰۰ تومان – ۶,۰۰۰ تومان