کتاب “Fundamentals of Oil & Gas Accounting, 5th Edition”

کتاب “Fundamentals of Oil & Gas Accounting, 5th Edition” کتاب “Fundamentals of Oil & Gas Accounting” ویرایش پنجم، راهنمای آموزشی عالی و مرجعی حرفه‌ای می‌باشد که با  مثال‌ها و نمونه ها ، نمودارها و ضمیمه‌های متعدد همراه است. گستره‌ی کاربرد این کتاب بی‌همتاست؛ این کتاب به طور کامل به روز شده است تا منعکس کننده … ادامه خواندن کتاب “Fundamentals of Oil & Gas Accounting, 5th Edition”

۹,۰۰۰ تومان – ۹,۰۰۰ تومان