کتاب” Atlas of Trace Fossils in Well Core: Appearance, Taxonomy and Interpretation”

کتاب” Atlas of Trace Fossils in Well Core: Appearance, Taxonomy and Interpretation” کتاب Atlas of Trace Fossils in Well Core: Appearance, Taxonomy and Interpretation متشکل از عکس‌هایی با کیفیت بسیار بالا، اشکال و متن‌های ضمیمه در رابطه با شناسایی اثر و رد فسیل‌ها ،هم در هسته و هم در رخنمون، می‌باشد. داده های ایکنولوژیکی نه … ادامه خواندن کتاب” Atlas of Trace Fossils in Well Core: Appearance, Taxonomy and Interpretation”

۸,۰۰۰ تومان – ۸,۰۰۰ تومان