کتاب “An Introduction to Well Control Calculations for Drilling Operations”

کتاب “An Introduction to Well Control Calculations for Drilling Operations” کتاب “An Introduction to Well Control Calculations for Drilling Operations” رمز و راز و فشار محاسبات را با تجهیز خوانندگان به ابزارهایی که برای درک محاسبات و نحوه کار آنها  مورد نیازند، از بین می برد. این کار با استفاده از زبانی صریح انجام می … ادامه خواندن کتاب “An Introduction to Well Control Calculations for Drilling Operations”

۸,۸۰۰ تومان – ۸,۸۰۰ تومان