کتاب “مدیریت یکپارچگی تاسیسات Facility Integrity Management”

کتاب Facility Integrity Management: Effective Principles and Practices for the Oil, Gas and Petrochemical Industries کتاب Facility Integrity Management: Effective Principles and Practices for the Oil, Gas and Petrochemical Industries ، اطلاعات مورد نیاز برای درک کامل خرابی های رایج در فرآیند مدیریت یکپارچگی و تمامیت تاسیسات را ارائه می دهد. با درک این رویکرد … ادامه خواندن کتاب “مدیریت یکپارچگی تاسیسات Facility Integrity Management”

۸,۵۰۰ تومان – ۸,۵۰۰ تومان