کتاب راهنمای “Piping and Pipeline Calculations Manual”

کتاب راهنمای “Piping and Pipeline Calculations Manual” کتاب راهنمای Piping and Pipeline Calculations Manual ویرایش دوم، براي مهندسان و طراحان راهنمايی سريع براي محاسبات ، كدها و استانداردهاي قابل اجرا در سيستم هاي لوله كشي فراهم مي كند. این کتاب لوله ، فلنج ، تکیه گاه ، واشر ، پیچ و مهره ، سوپاپ ، … ادامه خواندن کتاب راهنمای “Piping and Pipeline Calculations Manual”

۸,۵۰۰ تومان – ۸,۵۰۰ تومان