aboutus

گروه مثلث دانش متشکل از دانش اموختگان دانشگاههای برتر کشور در کلیه رشته ها است که با گرد هم امدن این مجموعه سعی در ارایه اطلاعات و منابع اموزشی در رشته های مختلف و پر کردن خلا صنعت و دانشگاه را دارد.

 

مدیریت محتوای این وب سایت توسط

آقایان سید محمد احمدی کارشناس ارشد مهندسی بهره بردای نفت و محمد محمدی کارشناس ارشد مهندسی بهره برداری نفت از دانشگاه امیرکبیر می باشد.

 

صاحب امتیاز مجوز اینماد : سید محمد احمدی و محمد محمدی

برو بالا